Посещение на министъра на културата Боил Банов

През последните години министър Банов се интересува активно от археологическите проучвания на Солницата, както и от дейностите по аварийната консервация на каменните отбранителни стени и структури от халколита. При посещението си на 27 септември той беше посрещнат от ръководителя на изследователския екип чл.-кор. проф. Васил Николов от НАИМ – БАН и беше подробно запознат с последните научни открития и аварийните консервационно-реставрационни дейности на обекта. Пред дошлите журналисти министър Банов оцени позитивно работата на екипа и изрази възхищението си от значимостта на древния паметник.