Екип

Запознайте се с екипа на Провадия-Солницата

Солодобивният и градски център Провадия-Солницата има вече световна известност, но тя се дължи на упоритите усилия на археологическия екип под ръководството на чл.-кор. проф. Васил Николов от Националния археологически институт и музей на БАН. През първата година на теренните проучвания (2005) екипът се състои от четирима души археолози, а през настоящия археологически сезон на Солницата работят археолози, реставратори, биоархеолог, палеоботаник, общо 15 души. Екипът на НАИМ - БАН и Историческия музей в Провадия е съставен от утвърдени учени, млади археолози, докторанти, музейни специалисти и реставратори: доц. д-р Крум Бъчваров, Петър Лещаков, Галина Самичкова, Николай Христов, Тодор Дяков, Маргарита Люнчева, Севдалина Жечева, Стоян Трифонов, Виолета Стоицова, Йорданка Илиева, Дениз Кая (Нотр Дам, САЩ), Орхан Кая, д-р Катлиин Максуини (Единбург, Великобритания), Мария Славкова, проф. Валентин Тодоров. Това са хората, които успяха да „разчетат“ безписменото минало на Солницата и покажат огромното значение на този комплекс за праисторията на Европа.