Дениз Кая

Родена в гр. София. През 2005 г. завършва бакалавърска степен в San Jose State University, САЩ, специалност Aнтропология. Изучава археология на Анатолия и история на изкуството в университета Bilkent, където придобива магистърска степен. Сега е докторант в Uninversity of Notre Dame, САЩ. Научните ѝ интереси са фокусирани върху социалните отношения и организация в праисторическите общества, както и върху биоархеологическите методи за анализ.
От 2014 г. е част от екипа, проучващ праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата.